Serie
Stockholm
 
Seite 1 - 2 - 3
4 - 5 - 6
  42204 Thermo Porzellankanne
Dekor Pepitta ca. 0,8 Ltr. Inhalt
42205 ca. 0,5 Ltr. Inhalt,
  42206 Thermo Porzellankanne
Dekor Blätter ca. 0,8 Ltr. Inhalt
42207 ca. 0,5 Ltr. Inhalt,
  42208 Thermo Porzellankanne
Dekor gold-blau ca. 0,8 Ltr. Inhalt
42209 ca. 0,5 Ltr. Inhalt,