Serie
Stockholm
 
Seite 1 - 2 - 3
4 - 5 - 6
  42210 Thermo Porzellankanne,
Dekor weiß, ca. 0,8 Ltr. Inhalt,
42215 ca. 0,5 Ltr. Inhalt
  42250 Thermo Porzellankanne
Serie Monaco, Dekor weiß,
ca. 0,3 Ltr. Inhalt,
  42213 Thermo Porzellankanne
Dekor weiß, mit Kugeldeckel,
ca. 0,8 Ltr. Inhalt,
42214 ca. 0,5 Ltr. Inhalt
  42221 Thermo Porzellankanne
Dekor weiß, ca. 0,8 Ltr. Inhalt,
42222 ca. 0,5 Ltr. Inhalt,